รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  

443 ม.5 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110    
Create by : http://msglive.org Version 3.5.2 ©2565-2575.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.